Burlövs station i Arlöv kommer att utökas till en pendlarstation där även Öresundstågen stannar (foto: Burlövs kommun)

Södra stambanan

 

Trafikverket planerar för att bygga ut Södra stambanan i ett projekt som de kallar för Flackarp-Arlöv, fyra spår. Totalt är det en sträcka på åtta kilometer som ska få nya spår, vilket ökar den totala kapaciteten. Idag kör cirka 460 tåg här varje dygn, varav cirka 80 är godståg. År 2030 räknar Trafikverket med att antalet tåg har ökat till 645 stycken, varav 100 godståg. För detta behövs fyra spår.

I projektet kommer Trafikverket gräva ner järnvägen på cirka fem kilometer av sträckan, för att minska bullerstörningen från tågtrafiken till omgivningen. Sänkningen blir fyra meter genom Hjärup och sex meter genom Åkarp. Spåren kommer även fortsättningsvis att gå genom Arlöv i markplan.

I Arlöv byggs stationen ut till en pendlarstation, vilket innebär att både lokaltåg (Pågatåg) och regiontåg (Öresundståg) kommer att stanna på stationen i framtiden. På samtliga orter blir det längre plattformar, tillgänglighetsanpassningar och förnyelse av stationsområdet. Utbyggnaden till fyra spår innebär också att nya passager över järnvägen skapas, och att järnvägsbommarna i Åkarp försvinner och ersätts med en vägbro.

Du kan läsa mer om Trafikverkets planer för Södra stambanan på deras webbplats.

I anslutning till Trafikverkets planering tar Burlövs kommun fram ett planprogram för Södra stambanan genom Burlövs kommun. Programmet lyfter möjlig utveckling av de områden runt stambanan som direkt eller indirekt berörs av utbyggnaden. Du kan läsa mer om planprogrammet för Södra stambanan på Burlövs kommuns webbplats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAD ÄR DETTA?

lg_kronetorpStaden_symbolKronetorpstaden är en del av Burlöv som kommer att utvecklas under de kommande åren. Visionen är att det ska bli en heterogen stadsdel som skapas med innovativ teknik, miljöbygge och en hög grad av miljötänk. Både Kronetorpstaden och den här hemsidan är ett samarbete av olika parter.

Läs mer om vilka som medverkar här.

NYHETSBREV

Gå med!