Flygvy av stadsdelen Kronetorpstaden blir den samlande stadskärnan i Burlöv (illustration: Nyréns arkitektkontor)

Skelettdetaljplan

Den nu avslutade arkitekttävlingen Skelettdetaljplan Kronetorpstaden genomfördes i ett samarbete mellan Burlövs kommun, Kronetorp Park AB, Aqua Interiör AB samt Sveriges Arkitekter. Formen var en inbjuden projekttävling med syfte att handla upp arkitekt för framtagande av en detaljplan för huvudstrukturen (skelettdetaljplan), ett kvalitetsprogram samt visionsbilder för Kronetorpstaden. Nyréns arkitektkontor AB, Sweco Infrastructure AB, NAI Svefa AB blev det vinnande laget. Det vinnande förslaget, burLOVE kan laddas ner här. Läs mer om vad en skelettdetaljplan är på Burlövs kommuns webbplats.

VAD ÄR DETTA?

lg_kronetorpStaden_symbolKronetorpstaden är en del av Burlöv som kommer att utvecklas under de kommande åren. Visionen är att det ska bli en heterogen stadsdel som skapas med innovativ teknik, miljöbygge och en hög grad av miljötänk. Både Kronetorpstaden och den här hemsidan är ett samarbete av olika parter.

Läs mer om vilka som medverkar här.

NYHETSBREV

Gå med!