Gestaltningsförslag för Åkarps stationsområde (illustration: Atkins)

Parker & Torg

 

Visionen är att det gröna temat ska vara levande i hela Kronetorpstaden där torg och platser utvecklas till stadens urbana gläntor. Stadsparken blir den centrala gläntan i staden. De små stadsgläntorna finns som mindre gröna platsbildningar i gatustrukturen, de kringbyggda kvarterens inre blir privata gläntor.

Den gröna stadsloopen går genom stadens olika delar; ett grönt stadselement med pärlband av kvartersparker, temalekplatser, utegym och joggingslinga, och med dagvattnet synligt i raingardenstråk. Den gröna loopen vandrar också in i Kronetorps gamla parkmiljöer, den rör sig genvägen genom den ståtliga allén och tar en sväng in i Svenshögs stora parkum.

 

 

 

 

 

 

VAD ÄR DETTA?

lg_kronetorpStaden_symbolKronetorpstaden är en del av Burlöv som kommer att utvecklas under de kommande åren. Visionen är att det ska bli en heterogen stadsdel som skapas med innovativ teknik, miljöbygge och en hög grad av miljötänk. Både Kronetorpstaden och den här hemsidan är ett samarbete av olika parter.

Läs mer om vilka som medverkar här.

NYHETSBREV

Gå med!