Illustrationen visar en överblick av området (illustration: Nyréns arkitektkontor)

Cykel

 

Tanken är att cykeln kommer att vara det naturliga fordonet i Kronetorptaden, tåget som transport för längre sträckor finns alltid tillgänglig. Längs Stationsgatan blir cykel huvudrörelsen och norr om Mossvägen leder den vidare mot Åkarp och blir helt bilfri. Från kvartersgatorna leder gåfartsgator vidare in mellan kvarteren. De större vägarna genom Kronetorpstaden kan komma att omvandlas till gator, även dessa med grönska, generösa trottoarer och cykelstråk.

I Burlövs kommun finns drygt åtta mil av cykel- och gångbanor och mer är planerat. Vi arbetar också för högre standard på cykelbanorna, bra belysning och trafiksäkrare korsningar för dig som cyklar.

Cykelförbindelsen Malmö-Lund längs länsväg 852 förbinder orterna Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund. Det är ett av Skånes starkaste cykelstråk och orterna ligger på bra cykelavstånd från varandra.  På Burlövs kommuns hemsida kan man se en karta där alla cykelstråk framgår.

Med Resejämföraren kan du enkelt räkna ut hur långt avstånd du kommer att cykla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAD ÄR DETTA?

lg_kronetorpStaden_symbolKronetorpstaden är en del av Burlöv som kommer att utvecklas under de kommande åren. Visionen är att det ska bli en heterogen stadsdel som skapas med innovativ teknik, miljöbygge och en hög grad av miljötänk. Både Kronetorpstaden och den här hemsidan är ett samarbete av olika parter.

Läs mer om vilka som medverkar här.

NYHETSBREV

Gå med!