Sport & Gym

 

Idrott och rekreation tar plats på många sätt i Kronetorptaden. Tanken är att idrottshallen kommer att bilda fondbyggnad för staden österifrån vid Stationsgatan, bollplanerna följer med i gatans sträckning österut och aktiverar/länkar mellan Åkarp och stadskärnan. Visionen är att den gröna loopen ger plats för den lilla promenaden eller joggingrundan, utegym och lek. Stadsbadet blir central kulturbyggnad. Handelsattraktionen växer vidare med Burlöv centrum som grund, där den inre stadsmiljön vävs samman med nya småskaliga handelsstråk längs med stadens gaturum. Solbelysta platser möbleras till naturliga caféhörn och målpunkter. Förhoppningen är att utbildning och kultur får möjlighet att kliva in i stadens centrum.

Idag kan man utöva 17 av Riksidrottsförbundets 70 idrotter i 17 olika föreningar i Burlöv. Burlöv har flera sportanläggningar. Bland annat finns det idrotts- hall, tennisbanor, gymnastiksalar, fotbollsplaner och golfbana i både Arlöv och Åkarp. Mellan orterna ligger Burlövsbadet med sin 50-metersbassäng. Andra aktiviteter som det går att ta del av är bland annat ridning, sportskytte och bangolf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burlöv kan man utöva 17 av Riksidrottsförbundets 70 idrotter i 17 olika föreningar (foto: Burlövs kommun)

VAD ÄR DETTA?

lg_kronetorpStaden_symbolKronetorpstaden är en del av Burlöv som kommer att utvecklas under de kommande åren. Visionen är att det ska bli en heterogen stadsdel som skapas med innovativ teknik, miljöbygge och en hög grad av miljötänk. Både Kronetorpstaden och den här hemsidan är ett samarbete av olika parter.

Läs mer om vilka som medverkar här.

NYHETSBREV

Gå med!