Burlöv Center har ett stort utbud av restauranger och kaféer (foto: Burlöv Center)

Mat & Dryck

Visionen är att skapa en ny trygg, nära, grön och skön stadsdel, en mötesplats full av liv och rörelse, Kronetorpstaden. Den nya stadsdelens struktur knyter samman äldre omgivande områden och miljöer. Stadens kvalitéer och möjligheter blir en tillgång för alla. Stadsstrukturen växer fram och kopplar samman stadens målpunkter; station, handelsplatser, historisk gårdsmiljö och den nya stadsparken. En aktiv stadsloop skapas, där stadens liv kan utvecklas och frodas! Butiker, bostäder, caféer, kontor, kunskap och kultur intar stadsdelen; nya rum för upplevelser utvecklas efter hand. Närhet finns till allt som behövs för ett gott liv i staden.

 

 

 

 

 

 

 

 

VAD ÄR DETTA?

lg_kronetorpStaden_symbolKronetorpstaden är en del av Burlöv som kommer att utvecklas under de kommande åren. Visionen är att det ska bli en heterogen stadsdel som skapas med innovativ teknik, miljöbygge och en hög grad av miljötänk. Både Kronetorpstaden och den här hemsidan är ett samarbete av olika parter.

Läs mer om vilka som medverkar här.

NYHETSBREV

Gå med!