Föreningsliv

 

Ett rikt föreningsliv är bra för ett samhälle. I Burlöv finns kapacitet för fler aktiviteter och fler föreningar, framför allt en större bredd på utbudet. I Burlöv kan man utöva 17 av Riksidrottsförbundets 70 idrotter i 17 olika föreningar. Föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor är tre parter som om de samverkar bidrar, var och en på sitt sätt, till ett bättre och tryggare samhälle. Inget samhälle kan vara utan någon part och de tre delarna är lika viktiga och ska komplettera varandra. Genom att bygga föreningslokaler i kombination med kontorslokaler och gärna ””mötesplatser i form av caféer och restauranger kan nya rutiner skapas och nya möten mellan människor ske. Föreningslokaler skulle även passa bra i det planerade aktivitets- och utbildningscentret i Kronetorpstaden.

Läs mer om föreningslivet i Burlöv på kommunens webbplats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor är tre parter som om de samverkar bidrar, var och en på sitt sätt, till ett bättre och tryggare samhälle (foto: Burlövs kommun)

VAD ÄR DETTA?

lg_kronetorpStaden_symbolKronetorpstaden är en del av Burlöv som kommer att utvecklas under de kommande åren. Visionen är att det ska bli en heterogen stadsdel som skapas med innovativ teknik, miljöbygge och en hög grad av miljötänk. Både Kronetorpstaden och den här hemsidan är ett samarbete av olika parter.

Läs mer om vilka som medverkar här.

NYHETSBREV

Gå med!